Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dacins26/public_html/vechi/_dbconfig.php on line 2
Dacin Sara, Drepturi de autor in cinematografie-audiovizual Societatea Autorilor Romani din Audiovizual

»» REGULI APLICABILE COLECTARE-REPARTIŢIE


DACIN SARA 2008
REGULI APLICABILE
COLECTARE – REPARTIŢIE
Anexa 1 – Gestiune obligatorie; Anexa 2 – Televiziune; Anexa 3 – Reproducere; Anexa 4 – Ambiental; Anexa 5 – Ocazionale
 

DACIN SARA – Anexa 1 Gestiune obligatorie

REGULI APLICABILE
GESTIUNEA COLECTIVĂ OBLIGATORIE
COLECTARE  - REPARTIZARE A DREPTURILOR
RETRANSMISIA PRIN CABLU
 REMUNERAŢIA COMPENSATORIE COPIA PRIVATĂ
REPERTORII  EXTINSE
SUME NEREVENDICATE

Baza legală: Legea nr. 8/1996 – modificată – completată
HOTĂRÂREA ARBITRALĂ [* din data de 20 iunie 2006,

Cap. 1] A) - RETRANSMISIE CABLU  - COLECTARE
 Până la noi dispoziţii legale, sumele cuvenite din retransmiterea prin cablu, încasate prin colector unic  desemnat, UCMR ADA, , sunt repartizate conform  cotelor stabilite prin hotărârea arbitrală. Încasarea se face în sub - Cont bancar separat.
               [ * notă 1)  Printr-o Hotărâre Arbitrală anterioară s-a decis împărţirea
                                              coeficientului de 1,5% din valoarea abonamentului la cablu, drepturi de
                                              autor pentru opere audiovizuale , astfel:
                                                                                            autori opere scrise      =   4%
                                                                                            autori opere plastice   =   1%     
                         autori muzică  film        = 45%
                                                                                            regizori – scenarişti      = 50%
                                               Cota de 50% cuvenită regizorilor şi scenariştilor a fost atacată în Contencios de
                                                UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FILM  - AUDIOVIZUAL - UPFAR -ARGOA
                                                reprezentând producătorii români şi internaţionali (AGICOA) sub „prezumţia de
                                                cesiune” a drepturilor autorilor către producători, având ca rezultat HOTĂRÂREA
                                               ARBITRALĂ menţionată.]
Art. 127. f ;
B) -  RETRANSMISIE CABLU - REPARTIZAREA REMUNERAŢIILOR
PROPORŢIONAL CU UTILIZAREA REALĂ
A REPERTORIULUI TITULARILOR DE DREPTURI
i) - Filmele româneşti şi europene difuzate pe posturile de televiziune, preluate şi retransmise prin cablu, sunt monitorizate şi înscrise în format electronic EXCEL, cu menţionarea datelor de identificare disponibile: ţara de origine, an de producţie, autori – regizor, scenarist, data, orele de difuzare.
ii) - Fac excepţie canalele cu regim special: HBO, Hallmarck, TCM, etc.
 iii)        -  Filmele din producţia internă se extrag pe liste separate;
                       filmele produse după 1997, sunt menţionate special. *)
 iv)        - Filmele de producţie europeană, în special din ţări cu care deţinem
                       acorduri de reciprocitate, se extrag pe liste separate.
 v)         - Filmele americane, de altă provenienţă, în afara celor de mai sus, nu intră în atribuţiile DACIN SARA .
           
     Cota de 50% drepturi de autor opere audiovizuale se divide:
     -    DACIN SARA      = 15%, pentru autori români şi europeni,
     -    UPFAR ARGOA = 35%, drepturi de autor prezumptiv cesionate producătorilor străini. Aceste sume sunt încasate integral de AGICOA prin UPFAR ARGOA*
      [ AGICOA are obligaţia să plătească producătorii români, inclusiv C.N.C.]

.     [** notă 2 )  Astfel, pentru un film, cei trei autori primesc din repartiţia  de
                                                                                                                  1,5% → (100%)
                                                      drepturi:  autor muzică film           = 45 %
                                                                             autor principal regizor   =   9%
                                                                             autor scenarist               =   6 %
                                                                             autor producătorul         = 35% 
                                               NB. A se observa în acest tablou contribuţia morală şi patrimonială la
                                         realizarea unui film, conform legislaţiei şi arbitrajelor aplicabile în România. ]
 
      vi)  - Totalul de 15% ( →100%), se divide: 70% autori români; 30 % autori europeni.
                                                    (***nota 3) La ponderea diviziunii procentuale s-a ţinut cont  de
                                                                     prezumţia majoritară de cesiune a drepturilor autorilor străini
                                                                     către producători europeni, parţială în Anglia, totală în USA.
                                                                    
 vii)* Repartiţiile se efectuează membrilor rezidenţi, de regulă semestrial, în lunile iunie – decembrie, proporţional cu utilizarea reală. Suma  repartizabilă se obţine după reţinerea comisionului de administrare de 5%, după impozitarea sumei brute, după reţinerea unui coeficient de rezerve, pentru eventuale revendicări, stabilit  ad-hoc de Consiliul Director.
           vii) ** Cuantumul net se împarte în mod egal, per titlu de film difuzat şi reluat, după cum urmează: 60% regizor; 40% scenarist. În caz de co regie sau co scenariu, sumele se împart corespunzător.  
           viii) Autorii români  nemembrii, dacă au drepturi repartizate, sunt notificaţi în scris.  În cazul filmelor realizate după 1997 *)  se clarifică situaţia contractuală a autorilor cu producătorul. În funcţie de cesiunea / non cesiunea drepturilor, titularul este onorat
 ix) Listele cu filmele europene monitorizate, se notifică anual organizaţiilor partenere, de la care se aşteaptă confirmarea de apartenenţă a autorilor, situaţia rezidenţială, alte date administrative.
                                                                                                     *) Producţii cu finanţare de credit C.N.C.

Cap. 2 - REMUNERAŢIA COMPENSATORIE COPIA PRIVATĂ
A) COLECTARE
 B). REPARTIŢIE PROPORŢIONALĂ CU DIFUZAREA REALĂ A OPERELOR
 
i) Până la noi dispoziţii legale, sumele sunt încasate prin colector unic nominalizat de ORDA, UPFR. Încasarea se face în sub -  Cont bancar separat.
ii) Repartizarea se face proporţional cu utilizarea reală a operelor din producţia naţională, realizate până în 1997, monitorizate în perioada de plată efectuată, autorilor regizori şi / sau scenarişti.
iii) Pentru filmele realizate după 1997 se iau în considerare prevederile contractuale de cesiune / non cesiune a drepturilor de autor,  dintre producător şi realizatori, în funcţie de care se fac repartiţiile către titulari

Cap. 3]  REPARTIŢIE PROPORŢIONALĂ CU UTILIZAREA REALĂ A OPERELOR
SUME NEREVENDICATE – SUME NERIDICATE
URMAŞI NECUNOSCUŢI
Baza legală
          Art. 121 (5)
 a) Sumele repartizate, notificate, inclusiv în străinătate, şi nerevendicate, precum şi sumele neridicate, prin neprezentarea titularilor sau a urmaşilor, inclusiv în cazul urmaşilor necunoscuţi, sunt păstrate timp de 3 (trei ani), în  sub - cont bancar separat
            b) După scurgerea termenului legal de 3 (trei) ani, sumele reintră în circuitul curent de repartiţie, prin decizia Consiliului Director.

Cap. 4] RETRANSMISIE CABLU
REPARTIZAREA DREPTURILOR
CUVENITE OPERELOR DIN REPERTORII EXTINSE
PENTRU CARE NU SE POT STABILI PROPORŢIILE  UTILIZĂRILOR  REALE
DIFUZAREA ALEATORIE.

Baza legală
 Art. 131¹ (4) Cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor art. 123¹, ( …copia privată…retransmitere prin cablu) metodologiile se negociază fără a se ţine seamă de criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e), repertoriile fiind considerate extinse.
 n.b. –   c) repertoriul confirmat de ORDA (…)
                       e) proporţia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligaţiile de plată             prin contracte directe cu titularii de drepturi.

EXPUNERE DE MOTIVE
   Utilizarea în programe de televiziune a repertoriilor depuse prin mandat de gestiune de către unii membrii, autori de opere audiovizuale din genul film documentar, indiferent de specie, sau autori de opere de animaţie, regie, scenariu, grafică, în general,  realizate înainte de 1997, nu pot fi monitorizate prin metode specifice,  prin play liste furnizate de utilizatori şi / sau prin programe publicate în reviste de specialitate, se poate lua în calcul prezumţia de radiodifuzare a acestor opere, în integralitate, în fragmente, citate.
  Acest gen de utilizare prin programe radiodifuzate, înscrisă sub incidenţa gestiunii facultative, se consideră aleatorie, nu se încadrează la categoria utilizare proporţional reală, nu este remuneratorie.
  Retransmiterea prin cablu a programelor conţinând utilizarea aleatorie a unor opere din cele enumerate mai sus, intră sub incidenţa gestiunii colective obligatorii, ca repertorii extinse.
  Din remuneraţia generală cuvenită din retransmiterea prin cablu a operelor din repertoriul DACIN SARA , colectată prin dispoziţiile legale în vigoare, se repartizează un coeficient calculat pe baza  următoarelor reguli:
                  
REPARTIZAREA DREPTURILOR DE AUTOR CUVENITE DIN RETRANSMISIA PRIN CABLU
A OPERELOR RADIODIFUZATE ALEATORIU

1) REPERTORII
a) Se prezumă retransmitere aleatorie prin cablu a repertoriilor minime:
- Regizor: 20 titluri de filme documentare scurt metraj
şi / sau
-  Regizor:  4 titluri de filme documentare lung metraj;
-  Scenarist: 40 titluri de filme documentare de scurt metraj
                                     şi / sau
                                     -      Scenarist: 8 titluri de filme documentare de lung metraj;
-   Regizor, scenarist, creator grafician: 10 titluri de filme de animaţie scurt metraj
         şi / sau
- Regizor, scenarist, creator grafician:  2 titluri de filme de animaţie lung metraj;
- Scenarist:  20 de titluri de filme de animaţie;.
- Creator grafician:  20 titluri de filme de animaţie;
b) Sunt luate în considerare filmele realizate până în 1997. Filmele de acelaşi gen, produse şi realizate după 1997, sunt luate  în calcul pe baza prevederilor contractuale de cesiune / non cesiune a drepturilor între producător şi realizator

c) Filmele de acelaşi gen, producţie proprie a posturilor de televiziune, indiferent de perioadă, realizate de autori în cadrul obligaţiilor salariale de serviciu, pentru care nu se plătesc drepturi de autor la radiodifuzare, nu beneficiază de drepturi din utilizări secundare.

 2) REMUNERAŢII
d) În funcţie de sumele încasate din retransmisia prin cablu, Consiliul Director poate aloca un coeficient de drepturi raportat echitabil la repartiţiile cuvenite legal  din proporţionalitatea  cu utilizarea reală a operelor.
e) Autorii care îndeplinesc condiţiile de repertoriu de mai sus, pot  primi
     la repartiţiile din luna decembrie a anului  în curs, o remuneraţie
     unică anual, echivalentă cu remuneraţia medie  brută a unui regizor
     de lung metraj, cu un film din difuzare reală.
 
        3) EXCEPŢII
           a) NOTIFICĂRI personale.    
  -     Autorii notifică în scris, sub responsabilitate proprie, difuzarea operelor proprii semnate, fie integral, parţial, citate, fie separat, fie în cadrul unor emisiuni sau formate speciale, cu nominalizarea utilizatorului şi a datelor de emisie.
 .
 b) PLAY LISTE solicitate expres.
               -  În cazul unor emisiuni sau formate specifice identificate, DACIN  SARA 
              solicită notificat posturilor tv. play liste de utilizare a operelor şi
              procedează administrativ ca mai sus.                         

  c)  -  În cazul   utilizărilor de filme integral, citate, fragmente. cu titluri
               nominalizate, obţinute prin cereri exprese din partea serviciilor de
               programe din organisme tv. autorizate cu titlu oneros sau gratuit, se
  procedează administrativ ca mai sus. În acest caz, difuzarea operei se
  consideră reală şi poate fi remunerată prin echivalare proporţional cu
  utilizarea. Echivalarea se calculează în minute de utilizare, raportată la
  media de 100 minute / film de ficţiune, lung metraj.

             d) - La aceste drepturi, Consiliul Director are competenţa de a acorda
                bonusuri de completare a remuneraţiei reale până la media prevăzută la
                Cap. III e), indicând sursa financiară.

DACIN SARA – Anexa 2 Radiodifuzare televiziune 

REGULI APLICABILE
GESTIUNE COLECTIVĂ FACULTATIVĂ
COLECTARE – REPARTIZARE
A DREPTURILOR CUVENITE DIN
RADIODIFUZAREA REALĂ A OPERELOR
AUTORILOR ROMÂNI

 Baza legală: Legea nr. 8/1996, modificată – completată
ORDA – DECIZIE Nr. 31/19.01.2007 – M.Of.R. Partea I, Nr.70, Marţi, 30 ian. 2007

Cap. 1 – COLECTARE
a) În baza PROTOCOL – METODOLOGIE – TABEL DE REMUNERAŢII cuprinse în Decizia menţionată, organismele (posturile) de televiziune sunt obligate să plătească pentru filmele din repertoriul DACIN SARA , difuzate, cu o reluare,  pentru anii 2006 şi următorii, o remuneraţie de 2,5% calculată la valoarea „duratei totale de radiodifuzare a operei cinematografice – audiovizuale”. Aceleaşi drepturi se cuvin şi filmelor din producţia naţională realizate după 1997.
b) În situaţia unor posturi de televiziune fără venituri sau non profit, remuneraţia poate fi calculată forfetar per difuzare/reluare. Pentru difuzarea integrală a filmelor nu se acordă gratuităţi.
c) Remuneraţia se cuvine Regizorului, în calitate de autor principal şi Scenaristului ( autor al adaptării, al scenariului original, al dialogurilor).
d) Între DACIN SARA şi posturile de televiziune se încheie CONTRACTE – LICENŢE pe perioade determinate, care prevăd: 
• o difuzare şi o reluare în interval de maximum 48 de ore / titlu de film.
• dacă filmul se reia la un interval mai mare se consideră o nouă difuzare cu reluare şi este remunerată separat.
Contractele sunt însoţite de Anexe cuprinzând titluri de filme achiziţionate prin cesiune de la C.N.C., autorizate de DACIN SARA.
e) Nu se iau în calcul difuzări aleatorii.
f) Cazul difuzării unor opere cinematografice sau al altor opere audiovizuale, din repertoriul DACIN SARA,  achiziţionate prin contracte de posturile tv. de la terţe persoane, fizice sau juridice, aflate sub contract de cesiune a exploatării filmelor cu C.N.C.  sau cu producători privaţi.  Aceste persoane, indiferent dacă au calitatea de regizori şi / sau scenarişti ai filmelor, sau deţin orice altă calitate,  sunt obligate să precizeze în termenii contractuali drepturile de autor cesionate. Nici o persoană fizică sau juridică nu poate cesiona drepturi de autor pe care nu le deţine legal.
g) Posturile tv. raportează trimestrial lista de difuzare a filmelor, calculează remuneraţiile, comunică sumele de plată. DACIN SARA emite factura originală pe baza cărora se fac plăţile.
h) Încasarea drepturilor se face în Cont curent, se ţine în evidenţe separate în Registru de casă şi Contabilitate.


Cap. 2 -  REPARTIZARE

a) Din sumele încasate se prelevează comisionul pentru cheltuieli de administraţie la valoarea curentă.
b) Consiliul Director poate aprecia cazul prelevării unor anumite sume pentru rezerve, în caz de revendicări sau omisiuni involuntare. Acest coeficient nu poate fi mai mare de 5%.
c) Administraţia DACIN SARA întocmeşte state de plată separate, per post tv, pe baza listelor de titlurilor de filme difuzate, monitorizate prin mijloace specifice, liste confruntate cu anexele la contracte, cu informaţiile furnizate de respectivul post tv. orice alte informaţii obţinute, inclusiv notificări ale autorilor.
d) La data repartizării, suma globală încasată de la un post tv. este impozitată conform prevederilor legale în curs.
e) Suma rezultată se împarte proporţional cu difuzarea reală, în mod egal per titlu de film şi difuzare, anume 60% regizor; 40% scenarist. În caz de co-regie sau co-scenariu, suma de divide proporţional.
f) Plăţile către titularii de drepturi se fac semestrial, de regulă în lunile iunie – decembrie, potrivit intervalelor de încasări.
g) Titularii de drepturi sunt notificaţi în scris.
h) Plăţile se pot face prin OP Cont bancar, prin casă sau orice altă formă aleasă de titular.


DACIN SARA – Anexa 3 Reproducere

REGULI APLICABILE
GESTIUNE COLECTIVĂ FACULTATIVĂ
COLECTARE – REPARTIZARE
A DREPTURILOR CUVENITE DIN
REPRODUCEREA  REALĂ A OPERELOR
AUTORILOR ROMÂNI


Baza legală: Legea nr. 8/1996, modificată – completată
ORDA – DECIZIE Nr. 411/24.11.2006 – M.Of.R. Partea I, Nr.36/ 18 ian. 2007

Cap. 1 – COLECTARE
a) În baza PROTOCOL – METODOLOGIE – TABEL DE REMUNERAŢII cuprinse în Decizia menţionată, Producătorii de reproduceri, astfel cum acestea sunt definite în lege, Art. 14, anume copierea pe orice fel de suporturi cum ar fi: casete video, CD, DVD,  etc. în scopul comercializării acestor produse, sunt obligaţi să plătească pentru filmele din repertoriul DACIN SARA , reproduse,  pentru anii 2006 şi următorii, o remuneraţie de 7,75% calculată la valoarea încasărilor brute a produselor, a materialelor promoţionale de pe etichete, dacă este cazul a altor încasări subvenţionate sau sponsorizări, cu excepţia contractelor barter.
b) Remuneraţia se cuvine Regizorului, în calitate de autor principal şi Scenaristului ( autor al adaptării, al scenariului original, al dialogurilor). Sau după caz, Autorului graficii de animaţie.
c) Între DACIN SARA şi Producătorii de reproduceri, persoane fizice sau juridice,  se încheie CONTRACTE – LICENŢE, neexclusive, pe perioade determinate sau nedeterminate, care prevăd:
• o anumită operă sau liste de filme cu nominalizarea auorilor.
• termene de punere în reproducere;
• termene şi teritorii de comercializare;
• alte prevederi speciale;
d) Producătorii de reproduceri titulari de Contracte – licenţe, au obligaţia să raporteze trimestrial la DACIN SARA reproducerile efectuate şi să plătească remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor menţionaţi (b)
       separat per titlu reprodus şi comercializat.
e) În cazul când veniturile brute ale anumitor Producători  nu permit stabilirea remuneraţiilor procentuale, între DACIN SARA şi Producător pot interveni acorduri de plata a unor remuneraţii forfetare.

f) Cazul reproducerii unor opere cinematografice sau al altor opere audiovizuale, din repertoriul DACIN SARA,  achiziţionate prin contracte de Producători de la terţe Persoane, fizice sau juridice, aflate sub contract de cesiune a exploatării filmelor cu C.N.C.  sau cu producători privaţi.  Aceste Persoane, indiferent dacă au calitatea de regizori şi / sau scenarişti ai filmelor, puse în reproducere,  sau deţin orice altă calitate,  sunt obligate să precizeze în termenii contractuali drepturile de autor cesionate. Nici o persoană fizică sau juridică nu poate cesiona drepturi de autor pe care nu le deţine legal.
g) Cazurile de reproducere ilicită a operelor din repertoriul DACIN SARA se urmăresc în justiţie.
h) Nu sunt permise reproduceri aleatorii.
i) Încasarea drepturilor se face în cont curent şi se ţine evidenţă separată în Registru de casă şi Contabilitate per Producător plătitor.


Cap. 2 -  REPARTIZARE

a) Din sumele încasate se prelevează comisionul pentru cheltuieli de administraţie la valoarea curentă.
b) Administraţia DACIN SARA întocmeşte state de plată diferenţiate per titlu de film reprodus, pe baza listelor declarate de Producător, liste confruntate cu anexele la contracte.
c) La data repartizării, suma globală încasată de la Producător este impozitată conform prevederilor legale în curs.
d) Suma rezultată se împarte proporţional cu valoarea rezultată din comercializarea reală, diferenţiat per titlu de film reprodus, anume 60% regizor; 40% scenarist. În caz de co-regie sau co-scenariu, suma de divide proporţional.
e) Plăţile către titularii de drepturi se fac semestrial, de regulă în lunile iunie – decembrie, potrivit intervalelor de încasări.
f) Titularii de drepturi sunt notificaţi în scris.
g) Plăţile se pot face prin OP Cont bancar, prin casă sau orice altă formă aleasă de titular.

 

DACIN SARA – Anexa 4 Ambiental

REGULI APLICABILE
GESTIUNE COLECTIVĂ FACULTATIVĂ
COLECTARE – REPARTIZARE
A DREPTURILOR CUVENITE DIN
COMUNICAREA PUBLICĂ AMBIENTAL
AUTORILOR ROMÂNI


Baza legală: Legea nr. 8/1996, modificată – completată
ORDA – DECIZIE Nr. 173/22.04.2007 – M.Of.R. Partea I, Nr.298/ 4 mai 2007

Cap. 1 – COLECTARE
a) În baza PROTOCOL – METODOLOGIE – TABEL DE REMUNERAŢII cuprinse în Decizia menţionată, prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere cinematografice – audiovizuale, constituie utilizare remuneratorie de drepturi de autor.
b) Sunt „Utilizatori” în sensul prezentei Metodologii, orice persoane fizice sau juridice care folosesc cu orice titlu ( de proprietate, de administrare, de închiriere, se subînchiriere, comodat, etc. ) spaţii în care sunt comunicate public opere cinematografice sau alte opere audiovizuale în modalitatea prevăzută la pct. a).
c) Utilizatorii nominalizaţi mai sus sunt obligaţi să obţină din partea DACIN SARA acordarea de Contracte – Licenţe neexclusive, în schimbul unei remuneraţii în cuantumul prevăzut în tabelul ataşat la prezentele reguli de aplicare. După caz, acordarea de Contract – Licenţă se cere de către Utilizator, înainte de începerea activităţii.
d) Contractele – licenţe se obţin în condiţiile şi prevederile metodologiei menţionate.
e) Plata se face de către Utilizatorul care deţine , indiferent de titlu, spaţiul în care se face comunicarea publică. Spaţiile sunt definite în Tabel.
f) Remuneraţia se cuvine Regizorului, în calitate de autor principal şi Scenaristului ( autor al adaptării, al scenariului original, al dialogurilor). Sau după caz, Autorului graficii de animaţie.
g) Plăţile se efectuează de către Utilizator în conformitate cu termenele stabilite de comun acord opţional, cu DACIN SARA prin Contract.
h) Cazurile de comunicare publică  ilicită a operelor din repertoriul DACIN SARA se urmăresc în justiţie.
i) Încasarea drepturilor se face pe bază de factură în cont bancar separat.


Cap. 2 -  REPARTIZARE

a) Din sumele global încasate se prelevează comisionul pentru cheltuieli de administraţie la valoarea curentă.
b) Administraţia DACIN SARA întocmeşte state de plată semestriale, cuprinzând toate titlurile de filme din repertoriu DACIN SARA  sau titlurile altor filme din producţia naţională de după 1997, radiodifuzate  real de toate posturile tv, şi retransmise prin cablu.
c) La repartiţie, suma globală este impozitată conform prevederilor legale.
d) Suma rezultată se împarte în mod egal per titlu de film. Apoi se divide proporţional 60% Regizor, 40% Scenarist ( adaptare, scenariu original, dialoghist). În caz de co-regie, co-scenariu, divizarea se face corespunzător. În cazul filmelor documentare sau de animaţie difuzate real, remuneraţia se calculează proporţional cu utilizarea reală, prin raportare la lungimea de 100 minute film de ficţiune lung metraj.
e) Difuzarea aleatorie nu se ia în calcul.
f) Plăţile către titularii de drepturi se fac semestrial, de regulă în lunile iunie – decembrie, potrivit intervalelor de încasări.
g) Titularii de drepturi sunt notificaţi în scris.
h) Plăţile se pot face prin OP Cont bancar, prin casă sau orice altă formă aleasă de titular.

DACIN SARA – Anexa 5 Ocazionale

REGULI APLICABILE
GESTIUNE COLECTIVĂ FACULTATIVĂ
COLECTARE – REPARTIZARE
DREPTURI DIN UTILIZARE REALĂ OCAZIONALĂ
A OPERELOR DIN REPERTORIU

Baza legală: Legea nr. 8/1996 – modificată – completată
Art. 13.
 - Autorii de opere audiovizuale, regizori, scenarişti, ( adaptare, scenarii originale, dialoguri ), graficieni de animaţie, au dreptul patrimonial distinct de a autoriza, la cererea unor persoane fizice sau juridice, utilizarea operelor lor, în mod real dar  întâmplător, în afara cadrului sistematizat prin anexele 1- 5:
* utilizări secundare; * în opere derivate; * citate din propriile opere în alte opere; * realizarea  de antologii cu difuzare comercială; * spoturi publicitare; Etc.
- Dacă autorul - autorii optează pentru gestiunea colectivă, împuterniceşte DACIN SARA să negocieze şi să stabilească remuneraţiile cuvenite, se încheie cu utilizatorul un CONTRACT – LICENŢĂ cu specificarea operei, a autorilor, a scopului utilizării.
- Sumele se încasează pe bază de factură în Cont bancar curent, cu notificarea beneficiarului.
- Din suma brută se prelevează comisionul de cheltuieli administrative.
- Plata se face prin stat personal, cu impozitarea legală, proporţional 60% drepturile regizorului, 40% drepturile scenaristului. În caz de co – regie, co – scenariu, remuneraţiile se divid corespunzător.
- Dacă un autor optează pentru gestionarea personală a utilizării operei, este obligat să obţină consimţământul celorlalţi autori sau să încunoştinţeze DACIN SARA de dispoziţiile contractuale privind  drepturile de autor ale celorlalţi autori.

Prezentele Reguli se aplică oricăror genuri de filme din repertoriu.