Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dacins26/public_html/vechi/_dbconfig.php on line 2
Dacin Sara, Drepturi de autor in cinematografie-audiovizual Societatea Autorilor Romani din Audiovizual

»» Plangere ref. blocarea remuneratiilor din cablu din data de 19.04.2010


In data de 19.04.2010 DACIN SARA, a transmis la ORDA sub nr. E-F-1053 / 19.04.2010 urmatorul document:

DACIN SARA

     fondata 1996
DREPTURI DE AUTOR IN CINEMATOGRAFIE – AUDIOVIZUAL
SOCIETATEA AUTORILOR ROMÂNI DIN AUDIOVIZUAL
COPYRIGHT IN CINEMATOGRAPHY – AUDIOVISUAL
SOCIETY OF ROMANIAN AUTHORS FOR AUDIOVISUAL WORKS
 
 
 


 

Urmare a scrisorii UCMR ADA nr. 1714/14.04.2010                                               
             A scrisorii UPFAR ARGOA nr. 190/14.04.2010
Către:
* ORDA
Doamnei Rodica PÂRVU – Director General
Dlui. Laurenţiu OPREA – Director DRGCRP
 
Spre informare:
> UCMR – ADA
În atenţia Dnei. Ana ACHIM – Director General; > UPFAR / ARGOA
Dlui. Dinu TĂNASE – Preşedinte; > SC Avocaţi „Ferariu şi Asociaţii”
Dlui Avocat Dr. Mihai Ferariu.
 
Punctul de vedere al Biroului Executiv  DACIN SARA cu privire la repartizarea remuneraţiilor cuvenite din retransmisia prin cablu.
 
  UCMR ADA, în funcţie de colector unic desemnat, nu a respectat şi nu respectă prevederile actelor normative în vigoare executorie.
 
# Cu referire la - Decizie ORDA nr. 44/2009/ 26/03/209, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227/07/04/2009 - …”forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu”
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 227 / 07.04.2009
> HOTARÂREA ARBITRALĂ din 9 martie 2009
cuprinzând TABEL (…) şi rubrica
Autori de opere audiovizuale        2,20%
Deşi în vigoare de la data de 7 aprilie 2009, Colectorul unic UCMR ADA a plătit cota de remuneraţii cuvenite titularilor de drepturi de autor români şi europeni, reprezentaţi de DACIN SARA, cu întârziere de 7 (şapte luni) în noiembrie 2009.
Nu cunoaştem dacă sumele au fost depuse în conturi bancare cu dobândă capitalizată. Nu s-a depus o justificare plauzibilă a întârzierilor.
 
## La data de 6 noiembrie 2009 între DACIN SARA şi UPFAR ARGOA intervine un PROTOCOL prin care părţile convin ca sumele datorate către „Autori de opere audiovizuale”  în cuantum de 2,20% se împart astfel:
 85% - DACIN SARA titulari drepturi de autor;
 15% - UPFAR ARGOA, titulari producători români, sub prezumţia cesiunii prin contracte a drepturilor regizorilor şi scenariştilor către producători.
 
 
Deşi Protocolul a fost semnat şi adus la cunoştinţă la 6 noiembrie 2009, Colectorul unic UCMR ADA plăteşte către UPFAR ARGOA cota de 15 %, retroactiv, pe perioada anterioară: aprilie - octombrie, cea ce contravine spiritului de principiu al oricărui contract care nu pune în cauză „restanţe”.
 
 
 
 
După plata din noiembrie 2009, Colectorul unic desemnat UCMR ADA a încetat din nou plăţile curente, cuvenite lunar, fără explicaţii justificate legal.
 
           Cu referire la
          ### HOTĂRÂREA ARBITRALĂ din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 183 / 23.III. 2010, privind stabilirea modalităţii de repartizare a remuneraţiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA şi DACIN SARA.
               Priveşte cota Autori de opere audiovizuale     2.20%
                    Completul de arbitri HOTĂRĂŞTE:
              > (…) Stabileşte împărţirea în cote de 56% pentru AGICOA ROMÂNIA şi de 44% pentru DACIN SARA a remuneraţiei de 2,20 % stabilite prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009 (…)
            >>  Analizând actele şi lucrările dosarului, completul de arbitraj reţine următoarele: (…) cităm
          7. Prin cererea de intervenţie formulată de UPFAR – ARGOA admisă în principiu de completul arbitral ca o intervenţie accesorie (în interesul pârâtei DACIN SARA) s-a solicitat ca prin prezenta hotărâre să se valideze protocolul încheiat la data de 6 noiembrie 2009 între DACIN SARA şi UPFAR ARGOA prin care s-a convenit ca din cota procentuală de 2.20% (stabilită fără participarea UPFAR ARGOA, prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009) un procent de 15% să fie distribuit de către UCMR-ADA direct beneficiarului UPFAR – ARGOA pentru drepturile producătorilor români de opere audiovizuale titulari de drepturi de autor.
            Această cerere este neîntemeiată, deoarece convenţia astfel încheiată între DACIN-SARA şi UPFAR-ARGOA este un act juridic guvernat de principiul relativităţii efectelor contractuale, act care „allis neque nocere, neque prodesse potest”.
      
          Deşi Hotărârea arbitrală este contestabilă în Instanţă, este „Executorie ca atare de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I. – 23 martie 2010”.
          > < Pe cale de consecinţe Colectorul unic desemnat UCMR ADA are obligaţia protocolară asumată de a respecta şi aplica ca atare datele HOTĂRÂRII ARBITRALE nr. 227 începând cu data de 7 aprilie 2009, (cu intervenţia Protocolului din 6 noiembrie 2009 - până la data 23 martie 2010, când Protocolul cu UPFAR ARGOA este invalidat.
         > < < Începând cu data de 23 martie 2010 intră în aplicare executorie datele HOTĂRÂRII ARBITRALE nr. 183. 
 
           Colectorul unic desemnat UCMR ADA are obligaţia de a cunoaşte actele juridice publicate în Monitorul Oficial,  nu are competenţa de a comenta, de a interpreta, de a pune semne de întrebare, cu privire la prevederile documentelor juridice.
             Pentru neregulile semnalate Biroul Executiv DACIN SARA propune luarea în discuţie a schimbării colectorului unic în domeniul remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe din retransmisia cablu.
                                                                                                           
                                                                                                                Pentru conformitate:
                                                                                                                    Mircea Mureşan
                                                                      Director General