»» Plangere ref. blocarea remuneratiilor cuvenite din retransmiterea prin cablu din data de 05.07.2010


In data de 05.07.2010 DACIN SARA, prin Director General Mircea Muresan, a depus la ORDA sub nr. RG II 8889 / 05.07.2010 urmatorul document:

 

DREPTURI  DE AUTOR IN CINEMATOGRAFIE – AUDIOVIZUAL
SOCIETATEA AUTORILOR  ROMÂNI  DIN AUDIOVIZUAL
COPYRIGHT IN CINEMATOGRAPHY –
SOCIETY OF ROMANIAN AUTHORS OF AUDIOVISUAL WORKS
 
 © DACIN SARA

          fondata 1996
                                         ********************************
                                                            Bucureşti, 29 iunie 2010
Către:  ORDA
             OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 
Dlui. Director General Robert BUCUR
 
PLÂNGERE
Ref.  Blocarea de către colectorul unic desemnat  a remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere cinematografice – audiovizuale, regizori – scenarişti, cuvenite din retransmisia cablu a filmelor din repertoriul propriu.
 
STIMATE DOMNULE DIRECTOR GENERAL
 
          Subsemnaţii regizor Dan PIŢA – Preşedinte, regizor Mircea MUREŞAN – Director general, reprezentând Autori de opere audiovizuale,  membrii cu CONTRACT- MANDAT  DACIN SARA şi autori nemembrii cu repertorii extinse în domeniul gestiunii colective obligatorii – retransmisia prin cablu a operelor real difuzate, reclamăm cele ce urmează:
·        La începutul anului 2009 s-au derulat negocieri între O.G.C. ale autorilor: UCMR – ADA; DACIN SARA; COPYRO; VISARTA şi O.G.C. ale titularilor de drepturi conexe: CREDIDAM; UPFAR ARGOA; UPFR, ADPFR, pe de o parte, cu reprezentanţii operatorilor de cablu: ACC; UPC Romania –S.R.L. Părţile nu au ajuns la o înţelegere.
·        A urmat PROCEDURA DE ARBITRAJ încheiată cu HOTĂRÂREA ARBITRALĂ din 9 martie 2009, având ca obiect forma finală a METODOLOGIEI privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu.
·        În TABEL – pentru anul 2009 şi următorii, remuneraţii:
            Autori de opere audiovizuale            2,20%
·        UCMR ADA, Colector unic, desemnat prin PROTOCOL, semnat de toate părţile menţionate, de la primele plăţi, aprilie 2009,  blocheazărepartizarea remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale ( art. 66/ Legea nr. 8/1996) pe motive necunoscute nouă. Pe cale orală s-au vehiculat intervenţii neprincipiale.
·        NB. Dintre cei 3 autorii de opere audiovizuale sunt plătiţi numai autorii muzicii special create şi în valori mai mari decât ale regizorilor, deşi contribuţia muzicii nu a fost cuantificată în minutaje niciodată conf. Ar. 5 (5) din Legea nr. 8/1996)
 
·         [ În 6 noiembrie 2009 intervine un  PROTOCOL între DACIN SARA şi UPFAR ARGOA act juridic guvernat de principiul relativităţii prezumţiei de „cesiune” a unor drepturi de autor către producători, prin care DACIN SARA cedează 15% din 2,20% din TABEL, sub rezerva reexaminării anuale a PROTOCOLULUI, a procentajului cuvenit. Documentul a fost prezentat Colectorului unic. UCMR ADA a plătit remuneraţiile încasate între 1 aprilie – 31 oct. 2009. Dar, cu toate că în PROTOCOL, la Art.4. 1, se prevede intrarea în vigoare la data semnării – 6 noiembrie 2009 – UCMR ADA – colector unic plăteşte fragmentarea convenită retroactiv, începând cu aprilie 2009 aducând prejudicii autorilor DACIN SARA şi europeni]
 
·         Începând cu Noiembrie 2009, UCMR ADA blochează din nou repartiţia către DACIN SARA. Fără nici o  motivaţie comunicată scris. Oral…”s-a auzit că”…
BLOCAJUL SE MENŢINE ŞI ÎN ZILE NOASTRE.  
·        În 24 decembrie 2009 se înregistrează la ORDA cerere de arbitraj a AGICOA ROMANIA, reprezentând producători de opere audiovizuale, înfiinţată după arbitrajul de mai sus, contestată în instanţă, în contradictoriu cu DACIN SARA,  pentru procentul de 2.20 % atribuit „Autorilor de opere audiovizuale”
·        DACIN SARA a contestat arbitrajul. ORDA a respins contestaţia.
·        Arbitrajul a avut loc şi s-a soldat cu HOTĂRÂREA ARBITRALĂ din data de 25 februarie 2010  (…) comunicată părţilor. H.A. stabileşte împărţirea în cote de 56% pentru AGICOA ROMANIA şi de 44% pentru DACIN SARA a remuneraţiei de 2.20% (…) H.A. este Executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. ( Mon. Of. Ro. PARTEA I, Nr. 183/23.III.2010)  .
·        Colectorul unic UCMR ADA nu execută nici această Hotărâre arbitrală. Menţine drepturile de autor ale regizorilor şi scenariştilor blocate din martie 2010 până în zile noastre.
 
·        În intervalele 1 noiembrie 2009 – 30 aprilie 2010 au fost utilizate real 239 titluri de filme româneşti în 702 difuzări, la diferite posturi tv. preluate în retransmisie cablu, aparţinând autorilor regizori scenarişti cu repertoriu înscris la DACIN SARA. Repertoriul extins al autorilor europeni in difuzare reală se ridică la alte sute de titluri.
·        [ ANEXA - LISTA DIFUZĂRI FILME ROMÂNEŞTI/  /EXISTA MONITORIZARE FILME EUROPENE ]
 
·        Aceşti autori sunt prejudiciaţi moral şi patrimonial în drepturile lor legitime, cu încălcarea propriei proprietăţi intelectuale private, prin măsurile abuzive ale colectorului unic UCMR ADA.
 
¤ NB. Codul de Procedură Civilă:
 
Art.363 (…) Hotărârea arbitrală comunicată părţilor are efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive.
Art. 368 – Hotărârea arbitrală investită cu formulă executorie constituie titlu executoriu silit întocmai ca şi o hotărâre judecătorească.
 
   > ORDA, în corespondenţe către DACIN SARA, şi-a declinat competenţa  vreunei decizii de blocare a remuneraţiilor, de a nu se respecta prevederile executorii ale Hotărârilor arbitrale.
   > Atunci,cine şi cu ce autoritate, persoane fizice sau juridice, au decis blocarea drepturilor stabilite prin Hotărâri arbitrale, cuvenite autorilor de opere audiovizuale, regizori, scenarişti, români, membri DACIN SARA, regizori şi scenarişti europeni, membri asociaţi prin acorduri internaţionale?
 
Rugăm onorata conducere ORDA să dea o calificare a poziţiei colectorului unic UCMR ADA, dacă încălcarea cu obstinaţie
a prevederilor legale sunt contravenţii sau infracţiuni penale, să dispună măsuri, să consilieze DACIN SARA în vederea căilor de urmat.
 
Cu deosebită consideraţie,
 
      Dan PIŢA                                               Mircea MUREŞAN
      Preşedinte                                                 Director General
 
 
 
 
  *  Société des Auteurs Audiovisuels *     Fédération Européenne des  
   Réalisateurs de  l’Audiovisuel - Bruxelles    * DACIN SARA - Membră  Asociată Associated Member
   
ROMANIA – Bucureşti, CP 010026, Sector 1, Str. Dem. I. Dobrescu 4-6, Corp B, Et. 3, Cam. 50-52
Tel. (+4 021) 3145731, Fax (+4 021) 3158483, office@, www.dacinsara.rodacinsara.ro