»» Organe de conducere


Consiliul Director al DACIN SARA
Dan Piţa – Preşedinte
Elisabeta Bostan – Vicepreşedinte
Radu F. Alexandru – Vicepreşedinte
Constantin Păun – Secretar
Victor Antonescu – Membru
Ioan Cărmăzan – Membru
Dan Chisovsky – Membru
Şerban Marinescu – Membru
Nicolae Mărgineanu – Membru
Cătălin Mitulescu – Membru
Dan Necşulea – Membru
 
Comisia de cenzori a DACIN SARA
Monica Tiţa – expert contabil
Visarion Alexa
Alecu Croitoru
Tudor Giurgiu
Ştefan Sandu
 
Comisia permanentă specială privind accesul la informaţii a DACIN SARA
Marion Ciobanu
Lucian Mardare
Victoria Marinescu
Cristina Nichituş
Sabina Pop