Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dacins26/public_html/vechi/_dbconfig.php on line 2
Dacin Sara, Drepturi de autor in cinematografie-audiovizual Societatea Autorilor Romani din Audiovizual

»» IN ATENTIA OPERATORILOR DE CABLU


Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3/3.01.2011

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

DECIZIE

              privind desemnarea organismului de gestiune colectiva DACIN SARA - Drepturi de Autor            in Cinematografie - Audiovizual - Societatea Autorilor Romani din Audiovizual drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu

              Avand in vedere dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioere, precum si Referatul nr. RG II/17.590 din 22 decembrie 2010 al Directiei registre, gestiune colectiva si relatii publice,

              tinand cont de prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsa in Decizia civila nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, publicata in baza Deciziei directorului general al Oficiului pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

              in baza prevederilor art. 6 alin (1) si art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, cu modificarile ulterioare,

               directorul general al Oficiului pentru Drepturile de Autor emite urmatoarea decizie:

     Articol unic. - Se desemneaza organismul de gestiune colectiva DACIN SARA - Drepturi de Autor in Cinematografie - Audiovizual - Societatea Autorilor Romani din Audiovizual, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intrarea B, et. 3, camerele 50-52, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicata in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

              Bucuresti, 23 decembrie 2010,

              Nr. 334.

             Incepand cu data de 22.12.2010 este necesara incheierea unei noi autorizatii licenta neexclusiva cu DACIN SARA 

 

I. DOCUMENTE NECESARE OBTINERII AUTORIZAŢIEI - LICENŢĂ NEEXCLUSIVĂ PENTRU RETRANSMITEREA PRIN CABLU
- cerere de autorizare;
- codul unic de inregistrare (copie);
- decizia/licenta de autorizare CNA(copie);
- avizul de retransmisie CNA (copie);
- autorizatia tehnica MCTI (copie);
- certificat tip ANRC (copie);

II. RAPORT LUNAR (baza de calcul)
Se transmite pana la 15 a lunii urmatoare pentru care se datoreaza, insotit de o adresa de inaintare, semnata si stampilata de reprezentantul legal prin care se certifica pe proprie raspundere veridicitatea si corectiudinea informatiilor continute de raport si in documenetele anexate, si cuprinde in mod obligatoriu:
- lista serviciilor de programe de radiodifuziune si/sau televiziune retransmise;
- numarul de abonati;
- valoarea abonamentului;
- baza de calcul (totalitatea veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe de radiodifuziune si/sau televiziune, iar in lipsa acestora, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare);

III. REMUNERATIA DATORATA
Catre DACIN SARA se achita 1,5% pentru activitatea de retransmitere prin cablu realizata dupa data de 21.12.2010; remuneratia reprezinta numai drepturi patrimoniale de autor de opere audiovizuale (metodologia publicata prin Decizia ORDA nr.327/2010) si se achita DACIN SARA in contul COD IBAN: RO52 RNCB 0285 0084 1451 0009 deschis la B.C.R. S.A. –Sucursala Unic.
 
IV. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
DACIN SARA nu este platitor de TVA.
 
V. PENALITATI
Pentru intarzieri la plata, utilizatorii datoreaza potrivit metodologiilor in vigoare, penalitati echivalente cu 0,1% din sumele neachitate la termen, calculate pe zi de intarziere.