Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dacins26/public_html/vechi/_dbconfig.php on line 2
Dacin Sara, Drepturi de autor in cinematografie-audiovizual Societatea Autorilor Romani din Audiovizual

»» HOTARARE CONSILIU DIRECTOR DACIN SARA - NR. 16 / 27.03.2014


 H O T Ă R Â R E
Nr. 16/2014
A Consiliului Director DACIN SARA

 
Consiliul Director DACIN SARA, întrunit la data de 27 martie 2014, a hotărât în unanimitate 
ORDINE DE ZI
Adunarea Generală – Dare de seamă pe anul 2013
 
1. Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal.
2. Validarea cvorumului.
3. Prezentare şi aprobare Ordine de zi a şedinţei. 
4. Aprobarea dării de seama anuale pentru anul 2013/ format ORDA.
5. Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2013.
6. Aprobarea Raportului Directorului General pentru anul 2013 – descărcarea de gestiune.
7. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2013.
8. Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2013.
9. Aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al DACIN SARA pentru anul 2014.
10. Aprobarea nivelului comisionului administrativ aplicabil în repartițiile DACIN SARA până la următoarea Adunare Generală Ordinară a DACIN SARA din anul 2015.
11. Aprobarea raportului comisiei permanente speciale privind accesul la  informații pentru anul 2013.
12. Prezentare Raport Juridic. 
13. Aprobarea modificării Statutului DACIN SARA avizat de ORDA.
14. Alegerea Comisiei de numărare a voturilor.
15. Alegerea Comisiei de soluționare a contestațiilor.
16. Alegerea Președintelui și membrilor Consiliului Director.
17. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
18. Alegerea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații al membrilor.
19. Adoptarea celorlalte proiecte de hotărâri.
20. Prezentarea procesului verbal de control anual ORDA efectuat potrivit legii pentru anul 2011.
21. Validarea noilor membri.
22. Informări. Diverse.
 
Prezenta Hotărâre se postează pe www.dacinsara.ro , se publică într-un ziar cu acoperire națională și se comunică la ORDA.
 
Vezi document scanat