Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dacins26/public_html/vechi/_dbconfig.php on line 2
Dacin Sara, Drepturi de autor in cinematografie-audiovizual Societatea Autorilor Romani din Audiovizual

»» DACIN SARA anunta amanarea Adunarii Generale Ordinare de Dare de Seama


 DACIN  SARA - Drepturi De Autor În Cinematografie și Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual anunță amânarea Adunării Generale Ordinare de Dare de Seamă – Raport de activitate și financiar-contabil pentru exercițiul anului 2014 din data de 26 martie 2015 pentru data de 22 aprilie 2015 , ora 11,00 în sala cinematografului UNION din Bucureşti, Str. Câmpineanu nr. 2, Sector 1. În situaţia în care la data mai sus nu se întruneşte cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALĂ este reconvocată pentru data de 23 aprilie 2015 ora 11,00 în aceeaşi locaţie. Ordinea de zi: Alegerea Comisiei de redactare a Procesului Verbal; Validarea cvorumului; Prezentare și aprobare Ordine de zi a ședinței; Prezentare și aprobare dare de seamă anuală pentru anul 2014/ format ORDA; Prezentare și aprobare Raport Consiliu Director pentru anul 2014; Prezentare și aprobare Raport Director General pentru anul 2014 – descărcarea de gestiune; Prezentare și aprobare Raport Comisia de Cenzori pentru anul 2014; Prezentare și aprobare bilanț contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2014; Prezentare și aprobare proiect de Buget de venituri și cheltuieli al DACIN SARA pentru anul 2015; Aprobarea nivelului comisionului aplicabil în repartițiile DACIN SARA până la următoarea Adunare Generală Ordinară a DACIN SARA din anul 2016; Prezentare și aprobare Raport Comisia permanentă specială privind accesul la informații pentru anul 2014; Aprobarea modificării Statutului DACIN SARA; Alegerea Comisiei de numărare a voturilor; Alegerea Comisiei de soluționare a contestațiilor; Alegerea unui membru în Comisia permanentă specială privind accesul la informații; prezentarea și adoptarea celorlalte proiecte de hotărâri; Informare privind lista noilor membri; Informări. Diverse.

Vezi decizie atasata