»» Convocare Consiliu Director DACIN SARA


 

CONVOCAREA CONSILIULUI DIRECTOR
 
 
Consiliul Director este convocat pe data de vineri 14 ianuarie 2011,
orele 12.30, la sediul DACIN SARA
 
 
 ORDINEA DE ZI
 
I ) - Pregătirea şi fixarea datei în luna martie 2011 a ADUNĂRII GENERALE având ca obiective:
 
* DARE DE SEAMĂ – RAPORT de activitate şi financiar contabil pe anul 2010, în cursul lunii martie 2011.
 
* ALEGERI – Alegerea Preşedintelui, a Consiliului Director, a Comisiei de Cenzori, a Comisiei permanente specială privind accesul la informaţii
 
* Modificări şi completări ale Statutului.
 
* Proiecte de Hotărâri.
 
II ) Măsuri pentru aplicarea Metodologiei în domeniul „retransmitere prin cablu” ca urmare a Deciziei Curţii de Apel Bucureşti din 6 noiembrie 2010.
 
III ) Probleme administrative.