Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dacins26/public_html/vechi/_dbconfig.php on line 2
Dacin Sara, Drepturi de autor in cinematografie-audiovizual Societatea Autorilor Romani din Audiovizual

»» Convocare Adunare Generala


CONVOCARE

Se convoacă ADUNAREA GENERALĂ de DARE DE SEAMĂ - RAPORT pe anul 2009 la data de 25 martie 2010, ora 11.00.
Dacă la această dată şi oră nu se întruneşte majoritatea de 3/4 din numărul total al membrilor, A.G. se reconvoacă la data de 26 martie 2010, ora 11.00
Lucrările A.G. au loc în sala cinematografului UNION din str. Câmpineanu nr. 21.
Prezenţa este obligatorie.

Ordinea de zi

 • Validarea Adunării Generale.
 • Alegerea Comisiei de redactare a procesului verbal.
 • Prezentare:
  • DAREA DE SEAMĂ – RAPORT, redactat de către Directorul General şi aprobat de către Consiliul Director, pe exerciţiul de activitate şi financiar – contabil;
  • Structura DACIN SARA: organe de conducere, membri, repertorii;
  • Afilierea la FERA;
  • Contracte de reciprocitate;
  • Concluziile raportului de control ORDA pe anul 2009;
  • Situaţia colectărilor de drepturi de autor:
   • utilizatori permanenţi:
 • gestiune facultativă: posturi TV, cinematografe, reproducere opere;
 • gestiune obligatorie: retransmitere prin cablu, remuneraţie compensatorie "copia privată", ambiental;
 • utilizatori ocazionali.
 • Repartizarea de drepturi de autor:
 • etape: iunie şi decembrie;
 • utilizare reală: posturi TV, cinematografe, ambiental, reproducere opere, retransmitere prin cablu, remuneraţie compensatorie „copia privată”, utilizări ocazionale;
 • difuzări aleatorii nemonitorizabile;
 • sume repartizate în străinătate;
 • reportări de sume;
 • drepturi neridicate/nerevendicate/report.
 • Bilanţul contabil de venituri şi cheltuieli;
 • Raportul comisiei de cenzori;
 • Raportul Comisiei permanente privind accesul la informaţii;
 • Probleme juridice – raport contrasemnat de avocaţi;
 • Proiecte de hotărâri ale A.G.
 • Se supun la vot:
 • DAREA DE SEAMĂ – RAPORT;
 • RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI;
 • RAPORTUL COMISIEI PERMANENTE DE INFORMAŢII;
 • Hotărâri ale Adunării Generale – Confirmari.
 • Discuţii şi propuneri. 

CONSILIUL DIRECTOR

Începând cu data de 25 februarie 2010, membrii DACIN SARA pot consulta, la sediu, următoarele:

 • darea de seamă anuală;
 • bilanţul contabil;
 • rapoartele organelor de conducere şi ale comisiilor;
 • textul şi expunerea de motive ale hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobărilor adunării generale;
 • salariile individuale ale angajaţilor;
 • situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobânzilor obţinute la închiderea ultimului exerciţiu financiar;
 • situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul plătitorilor din fiecare categorie şi suma globală colectată de la fiecare categorie;
 • situaţia litigiilor cu utilizatorii.

Accesul la informaţiile mai sus menţionate se face în regim de confidenţialitate, pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.