Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/dacins26/public_html/vechi/_dbconfig.php on line 2
Dacin Sara, Drepturi de autor in cinematografie-audiovizual Societatea Autorilor Romani din Audiovizual

»» Convocare ADUNARE GENERALA DACIN SARA


 

CONVOCARE
Se convoacă ADUNAREA GENERALĂ de DARE SEAMĂ – RAPORT de activitate şi financiar contabil pe exerciţiul anului 2010,
ALEGERI GENERALE
pe data de joi 24 martie 2011, ora 11 a.m. în sala cinematografului UNION din Bucureşti, str. Câmpineanu.
Dacă la data de mai sus nu se întruneşte cvorumul statutar ADUNAREA GENERALĂ se reconvoacă irevocabil pe data de
25 martie 2011 orele 11 – sala UNION
ORDINEA DE ZI
I ) Deschiderea Adunării – Validarea cvorumului
II ) Alegerea comisiei pentru redactarea procesului verbal. Se votează.
III) Prezentarea Ordinei de zi.
* DARE DE SEAMĂ –de activitate a Consiliului Director şi RAPORT financiar contabil pe anul 2010. Prezintă Director General Mircea Mureşan
      - Discuţii. – Propuneri - Se supune la vot. Se consemnează în PV.
* Raport al Comisiei de cenzori – expertizat contabil. Prezintă preşedintele comisiei dl. Alecu Croitoru.
       - Observaţii - De supune la vot. De consemnează în PV.
* Raport al Comisiei permanente privind accesul la informaţii. Prezintă preşedintele comisiei dl. Ioan Grigorescu. Se supune la vot. Se consemnează în PV.
        Se supune la vot descărcarea de gestiune a Consiliului Director în funcţie în perioada martie 2008 – martie 2011. Se consemnează în PV.
         IV) –  ALEGERI GENERALE
* Alegerea comisiei pentru numărarea voturilor.
*  – Alegerea Preşedintelui, a Consiliului Director, a Comisiei de Cenzori, a Comisiei permanente specială privind accesul la informaţii.
        Alegerile se fac prin buletine de vot alcătuite pe baza propunerilor pentru fiecare dintre funcţii, Preşedinte, Consiliu Director, Comisii, efectuate în scris de către membrii, în perioada 10 februarie – 10 martie 2011, şi pe baza propunerilor efectuate în cadrul adunării. Votul este secret, direct sau prin procură scrisă înregistrată la comisia de numărare a voturilor.
Propunerile pentru funcţii se consemnează separat în anexă la Procesul Verbal. Sunt aleşi în funcţiile menţionate mai sus membrii permanenţi activi, în ordinea numerică a opţiunii votanţilor.
         Preşedintele Comisiei de numărare a voturilor dă citire listelor de aleşi: PREŞEDINTE, CONSILIU DIRECTOR, COMISIA DE CENZORI, COMISIA PERMANENTĂ