»» CONVOCARE Adunare Generală


 DACIN  SARA - Societatea Autorilor Români din Audiovizual – Drepturi De Autor În Cinematografie-Audiovizual CONVOCARE Adunare Generală de Dare de Seamă – Raport de activitate şi financiar-contabil pentru exerciţiul anului 2013 pentru data de joi 27 martie 2014, ora 11,00 în sala cinematografului UNION din Bucureşti, str. Câmpineanu nr. 2, sector 1. În situaţia în care la data mai sus nu se întruneşte cvorumul statutar, ADUNAREA GENERALĂ se reconvoacă irevocabil pe data de 28 martie 2014 ora 11,00 în aceeaşi locaţie.